"Тест" еоод  участва в съвместния проект за енергийна ефективност REECL на Европейската комисия, Международната банка за възстановяване и развитие и Агенцията за енергийна ефективност в България. Всеки клиент, кандидатствал по този проект може да получи 20% от сумата на новите си прозорци като безвъзмездна помощ. След изготвянето на официална оферта от нас трябва да посетите някой от клоновете на Pro Credit Bank, участващa в програмата. След предоставянето на необходимите документи кредтиния отдел на банката решава дали да ви отпусне кредит за енергоспетяващи прозорци. При одобрение и след издаване от нас на приемо-предавателен протокол 20% се приспадат от общата сума на кредита.

         За повече информация посетете сайта на програмата по енергийна ефективност REECL или се обадете на някой от нашите телефони.